Statut

ultima actualizare: 27 Aug 2014

Capitolul I – DISPOZITII GENERALE
 

Art.1 Asociatia pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului Bihor – ADDEPT se infiinteaza in anul 2011, in municipiul Oradea, in conformitate cu O.G. nr.26/2000, cat si cu completarile sale ulterioare, respectiv Legea 246/2005, ca persoana juridica romana de drept privat fara scop patrimonial.
Art. 2 Membrii fondatori ai Asociatiei sunt: Read more – 10 membri fondatori
Art.3 Durata si numarul membrilor sunt nelimitate.
Art.4 Asociatia – ADDePT este asociatie non-guvernamentala, nonprofit, independenta, cu beneficiu public, avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 102777 din 09.09.2011 eliberata de catre Ministerul Justitiei – Serviciul Comunicare si Relatii Publice Art.5 Sediul asociatiei este in Romania, localitatea Oradea, str. Sovata, nr. 17A, bl. Pb2, ap.8 judetul Bihor

Capitolul II – SCOPUL SI OBIECTIVELE
 

Art.6 Asociatia are ca scop: dezvoltarea si promovarea tuturor formelor de turism, promovarea obiectivelor naturale si culturale cu valente turistice si dezvoltarea durabila prin:
a)elaborarea, organizarea si desfasurarea de programe specifice
b)instruirea, educarea si formarea tineretului in dezvoltarea turismului durabil, a societatii in ansamblul sau, in spiritul promovarii valorilor si obiectivelor Uniunii Europene.
c)actiuni de promovare a elementelor culturii traditionale cu valente turistice
d)oferirea de consultanta autoritatilor publice locale si agentilor economici din turism in intocmirea de proiecte cu finantare din fonduri publice nerambursabile
Art.7 Pentru realizarea scopului propus, Asociatia va desfasura o serie de activitati care vor viza coordonarea unor activitati de dezvoltare si promovare a turismului durabil prin incheierea unor acorduri de cooperare / colaborare / asociere cu alti membri si organizatii din industria turismului, precum si cu autoritatile publice locale, operatori economici Activitati:
a) organizarea si planificarea activitatii de marketing in scopul elaborarii de programe de marketing pentru promovarea durabila a obiectivelor turistice (naturale si antropice)
b) initierea si/sau participarea la desfasurarea unor studii de piata / marketing in turism;
c) consolidarea si dezvoltarea turismului intern prin toate formele de turism printr-o activitate sustinuta de marketing si in special printr-o activitate de promovare specifica;
d) acordarea de sprijin autoritatilor locale pentru infiintarea de centre de informare turistica in localitatile cu potential turistic ale judetului Bihor si in arealele turistice consacrate la nivel regional, national si euroregional si sprijinirea activitatii lor, in paralel cu elaborarea unei strategii de promovare pe termen mediu si lung
e) elaborarea unor strategii turistice durabile si realizarea de programe prin care sa se evidentieze unicitatea obiectivelor turistice;
f) consiliere pentru impunerea unor standarde ridicate a calitatii serviciilor turistice de cazare si agrement (reabilitare, modernizare, creare, extinderea bazelor de cazare cu utilitate corespunzatoare, ex.,pensiuni-etalon) ;
g) activitati de promovare a produselor turistice rurale si a activitatilor cu specific turistic si eco-turistic, in vederea dezvoltarii turismului local, in paralel cu antrenarea, prin activitati specifice, a comunitatii locale la dezvoltarea unor destinatii eco-turistice cu identitate;
h) gestionarea unor activitati precum asociativitate, voluntariat, educatie nonformala, consultanta, informare si documentare etc., prin conlucrarea cu factorii din domeniul culturii, sportului, invatamantului pentru valorificarea resurselor turistice precum si acelor neintroduse inca in circuit
i) elaborarea unor proiecte cu finantare nationala si internationala pentru dezvoltarea turismului si dezvoltarea durabila a localitatilor
j) initierea, derularea si promovarea de proiecte specifice activitatii de marketing/promovare, la nivel local, national si international, ce are in vedere promovarea cooperarii transfrontaliere si dezvoltarea durabila a unor Euroregiuni,in special a Euroregiunii Bihor-Hajdu Bihar
k) initierea, sprijinirea si/ sau organizarea unor programe de formare profesionala prin parteneriate in domeniul turismului si scrierii de proiecte cu finantare nerambursabila in scopul crearii unei retele de specialisti in domeniul marketingului, in general, si promovarii, in special si a scrierii si implementarii de proiecte ;
l) editarea si diseminarea de materiale promotionale (reviste, brosuri etc.) in scopul promovarii acelor forme / produse turistice care confera diferentiere, identitate si pot da unicitate zonei judetului BIHOR;
m) editarea unui ghid turistic al judetului Bihor in colaborare cu edili, organisme abilitate in domeniul turismului, ONG-uri de profil etc.;
n) organizarea si/sau participarea la work-shopuri, conferinte, simpozioane, targuri de turism etc., pentru promovarea obiectivelor turistice naturale si antropice ce confera identitate zonei;
o) initierea unor colaborari/cooperari institutionale, mobilitati ale membrilor asociatiei,afilierea la organizatii interne, locale , zonale etc. si/sau internationale, in paralel cu atragerea de fonduri,investitori,sponsorizari etc., in vederea imbunatatirii imaginii turistice a judetului Bihor si a evidentierii elementelor identitare si eventual, al unor concentrari de obiective turistice, creatoare de brand turistic reprezentativ la nivelul municipiului / judetului / regiunii/tarii/euroregiunii;
p) Participarea la manifestarile initiate la nivel local, national si international ce au ca scop promovarea turismului;
r) initierea si dezvoltarea de parteneriate locale si / sau regionale pentru atragerea de fonduri, sponsorizari in vederea promovarii turismului bihorean.
s) promovarea oportunitatilor turistice din judetul Bihor si din regiune prin cooperarea si/sau afilierea cu/la organisme interne si/sau internationale;
s) orice alte activitati care conduc la dezvoltarea turismului si la dezvoltare durabila

PARTENERI

  • 21951509_1537207092984005_478078238_o
  • durans
  • 32095438_173325986662009_2419507128269012992_n
  • era
  • isj bihor
  • sigla t2